Σχόλια για Μυθιστόρημα Αθλοθεσία εκδ. οίκου Καστανιώτη

Η Στεφανία των πλεκταστεριών, ψευδ. Ευγενία


Χρησιμοποιώντας δυο παράλληλους κόσμους, το κείμενο βασίζεται στον αιώνιο αγώνα του καλού με το κακό κι επικρατεί, όπως θα έπρεπε, το καλό. Ο/η δημιουργός διαθέτει ικανότητα στο γράψιμο και παρά τις ελάχιστες αβλεψίες χειρίζεται τη γλώσσα σωστά και με σεβασμό. Η πλοκή έχει ένταση, όμως οι λεπτομέρειες δεν προσδίνουν στην αξία του κειμένου και δημιουργούν ένα σύνολο όχι τόσο απαραίτητων στοιχείων. Το τέλος δίνεται με τρόπο που δεν αφήνει τον αναγνώστη να προβεί σε δικούς του συνειρμούς και σκέψεις.