Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

Σχετικά με την προγραμματισμένη Εσπερίδα μας...

Αγαπητά μέλη, φίλοι, συνεργάτες, ενδιαφερόμενοι,

Παρά το γεγονός ότι είχαμε μετακινήσει την ημερομηνία διεξαγωγής της Εσπερίδας μας για 13/05, δεδομένου ότι η αναστάτωση θα είχε κοπάσει, είναι προφανές ότι ακόμη και με την μερική άρση των απαγορευτικών μέτρων αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε στη νέα ημερομηνία.
Είμαστε σε ένα μεταβατικό αβέβαιο στάδιο όπου συγκεντρώσεις πολλών ατόμων δεν είναι εφικτές.
Η εκδήλωσή μας, επομένως, αναβάλλεται γι' αυτή την περίοδο όμως παραμένει στα σχέδια της Γ.Λ.Σ. να πραγματοποιηθεί σε επόμενο χρόνο και όχι μόνον στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές.

Ελπίζοντας όλα να πάνε καλά και να επανέλθουμε σε κάποια φυσιολογικά επίπεδα, σας ευχαριστούμε όλες και όλους για το ενδιαφέρον σας.

Με εκτίμηση,
Άννα Βασιλειάδη
Πρόεδρος Δ.Σ.