Προϋποθέσεις εγγραφής


Παραθέτουμε απόσπασμα του Καταστατικού μας, σχετικά με τις εγγραφές νέων μελών.

Άρθρο 7
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει -ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου- κάθε Ελληνίδα πολίτις, εφ’ όσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Να είναι Ελληνίδα λογοτέχνις.
Να έχει εκδώσει τουλάχιστον 2 πρωτότυπα λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά, των οποίων η επιτροπή βραβείων θα κρίνει την ποιότητα.
Να μπορεί να συμβάλει θετικά, στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.
Να αποδέχεται όλους τους όρους του Καταστατικού.

Άρθρο 9
Για να εγγραφεί μια Λογοτέχνις, μέλος της Γ.Λ.Σ. πρέπει να υποβάλει αίτηση που να προσυπογράφεται από 3 τουλάχιστον τακτικά μέλη του Σωματείου, να συνοδεύεται από ένα σύντομο υπόμνημα που να αναφέρεται στην λογοτεχνική της εργασία και να καταθέτει από ένα αντίτυπο για κάθε βιβλίο της.


Μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση όπου θα συζητηθεί ο εκσυγχρονισμός, η διευκρίνηση και η τροποποίηση κάποιων σημείων του καταστατικού μας, το Δ.Σ. που συνεδρίασε στις 12/6/12 προσδιόρισε ως κριτήριο εγγραφής νέων μελών:
Είτε τα δύο βιβλία που θα πρέπει ήδη να κυκλοφορούν, να μην αποτελούν αυτοέκδοση και να αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια που επικρατούν και στους διαγωνισμούς μας (Θεματική πρωτοτυπία, καλογραμμένο κείμενο, λογοτεχνικό ύφος, ψυχολογημένη διαχείριση κ.λ.π.)
Είτε να έχει διακριθεί το υποψήφιο μέλος, τουλάχιστον 2 φορές από την Γ.Λ.Σ. ή τον Κύκλο Παιδικού Βιβλίου,
Είτε να είναι κάτοχος Κρατικού Βραβείου.