Προϋποθέσεις εγγραφής


Παραθέτουμε απόσπασμα του Καταστατικού μας, σχετικά με τις εγγραφές νέων μελών.

Άρθρο 6ο

Κατηγορίες μελών


Τα μέλη της ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ διακρίνονται σε Τακτικά και σε Φίλους της Συντροφιάς.


Άρθρο 7ο

Τακτικά μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει - ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου - κάθε γυναίκα Ελληνίδα πολίτις και ενήλικας, εφόσον διαθέτει τα παρακάτω τυπικά προσόντα: α) Να είναι Ελληνίδα λογοτέχνις, β) να έχει εκδόσει τουλάχιστον δύο λογοτεχνικά πρωτότυπα βιβλία (με ποιήματα, διηγήματα, μυθιστορήματα, δοκίμια, μελέτες, θεατρικά έργα, μικρές ιστορίες, ταξιδιωτικά, κλπ) για παιδιά και νέους, των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει την ποιότητα, γ) να μπορεί να συμβάλει θετικά στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 8ο

Φίλοι της Συντροφιάς

Φίλοι της Συντροφιάς μπορούν να γίνουν εκείνοι που έχουν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στο Σωματείο ή έχουν αναπτύξει σημαντική δράση σε τομείς της επιστήμης, της τέχνης και της παιδείας, παράλληλους με τους σκοπούς που επιδιώκονται από τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ και γενικά έχουν συμβάλει με τη δραστηριότητά τους στην προώθηση της λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους, και έχουν λογοτεχνικό δείγμα.

Φίλοι της Συντροφιάς μπορούν να γίνουν άτομα κάθε φύλου και εθνικότητας εάν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεώς τους και με κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 9ο

Εγγραφή μελών

Για να εγγραφεί μία λογοτέχνις Τακτικό μέλος της ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Λ.Σ. αναφέροντας τα στοιχεία που ζητούνται καθώς και μια σύντομη περιγραφή που να αναφέρεται στη λογοτεχνική της εργασία. 

Θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είτε τα δύο βιβλία που θα πρέπει ήδη να κυκλοφορούν, να μην αποτελούν αυτοέκδοση και να αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια που επικρατούν και στους διαγωνισμούς μας (Θεματική πρωτοτυπία, καλογραμμένο κείμενο, λογοτεχνικό ύφος, ψυχολογημένη διαχείριση κ.λ.π.)

Είτε να έχει διακριθεί το υποψήφιο μέλος, τουλάχιστον 2 φορές από την Γ.Λ.Σ. ή τον Κύκλο Παιδικού Βιβλίου,

Είτε να είναι κάτοχος Κρατικού Βραβείου. 

 Οι υποψήφιες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, θα πρέπει να ταχυδρομούν στα γραφεία του Σωματείου βιογραφικό/εργογραφία και αντίτυπα 2 βιβλίων, ή αντίγραφα των σχετικών βραβεύσεων.

Η σχετική με την εγγραφή αίτηση συζητείται στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με ομόφωνη απόφασή του, να διαμορφώνει τη διαδικασία της αίτησης σύμφωνα με τις εξελίξεις των εποχών και της τεχνολογίας. 

Επίσης μπορεί να διαμορφώνει, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, τις προϋποθέσεις εγγραφής, όχι όμως να αλλοιώνει τις βασικές ποιοτικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους σκοπούς του Σωματείου.

Για σημαντικές αλλαγές του παρόντος άρθρου θα απαιτείται Γενική Συνέλευση.


Για να εγγραφεί κάποιος/α Φίλος της ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Λ.Σ., όπως και τα υποψήφια τακτικά μέλη, με αναλυτικότερα στοιχεία του βιογραφικού του.

Η σχετική με την εγγραφή αίτηση συζητείται στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει Φίλο της Συντροφιάς κατά την κρίση του και χωρίς αίτηση, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 για τους Φίλους της Συντροφιάς.